Maven چیست ؟

Maven یک ابزار مدیریت و تعریف پروژه بر پایه مفهوم POM – Project Object Model می باشد. Maven به زبان Yiddish (زبان یهودیان اشکنازی در هزار سال پیش) بمعنی مخزن دانش می باشد.
Maven یک روش جامع برای مدیریت پروژه از زمان کامپایل تا انتشار تا مستند سازی تا همکاری تیمی فراهم می سازد ، در یک جمله Maven یک چارچوب مدیریت پروژه (Project Management Framework) می باشد.

اهداف Maven
  • آسان سازی فرایند build
  • فراهم سازی یک سیستم build یکپارچه
  • فراهم سازی اطلاعات کیفی پروژه
  • فراهم سازی دستورالعمل هایی برای استفاده مجدد از بهترین تجربه های توسعه
  • امکان افزودن قابلیت های جدید به پروژه بصورت نامحسوس
Maven چه چیزی هست و چه چیزی نیست ؟ یک ابزار build نیست ، یک چارچوب اسکریپت نویسی نیست ، Maven را نمی توان با چند جمله به سادگی تشریح کرد ، Maven ترکیبی از ایده ها ، استانداردها و نرم افزار است. پس Maven چیست ؟
  • مجموعه ای از استانداردهای build
  • یک مدل برای مخزن محصولات (Artifact Repository) (مانند jar فایل ها)
  • یک موتور نرم افزاری که وظیفه مدیریت و تعریف پروژه ها را بر عهده دارد
  • تعریف یک استاندارد چرخه کار برای build ، تست و deploy خروجی پروژه
  • فراهم کردن یک Framework برای استفاده مجدد از تجربیات خوب یک پروژه برای تمامی پروژه های (در قالب ایجاد plug-in)
با تشکر از دوست خوبم LUKE
منبع : barnamenevis.org
Advertisements