مقداردهی خصیصه های html در ember.js

مشکل از اینجا شروع می شه که می خواین تو ember یه خصیصه ی html رو به صورت داینامیک مقدار دهی کنید ، فکر کنید تکه کد زیر رو داخل قالب ember دارین :

خب حالا می خوایم متغیر myDynamicValue رو به عنوان خصیصه ی placeholder به textarea بدیم ، شاید فکر کنید تکه کد زیر همین کار رو انجام می ده :
<textarea placeholder="{{myDynamicValue}}”>
اما کاملا در اشتباهید با تکه کد زیر می توانید این کار رو انجام بدید:
{{bindAttr <>=”<>”}}
به عنوان مثال:
به همین راحتی !!!!!!!!!!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.