نصب Oracle JDK 8 بر روی اوبونتو

 1. در مرحله اول به لینک زیر می رویم و JDK لینوکس ۶۴ بیت یا ۳۲ بیت با فرمت Tar.gz را دریافت می کنیم ، البته یادتون نره که باید فیلتر شکن داشته باشید 
 2. فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج می کنیم 
 3. tar -xvf jdk-8-linux-i586.tar.gz (32bit)
  tar -xvf jdk-8-linux-x64.tar.gz (64bit)

 4. بعد از خارج کردن فایل از حالت فشرده فولدرd داریم به نام jdk1.8.0 که باید به مسیر /usr/lib/jvm/ انتقال دهیم ، در صورتی که پوشه ی jvm رو ندارید باید با دستور زیر بسازید
 5. sudo mkdir -p /usr/lib/jvm

 6. فولدر jdk1.8.0 را به مسیر /usr/lib/jvm انتقال می دهیم
 7. sudo mv ./jdk1.8.0 /usr/lib/jvm

 8. برای اینکه Oracle Jdk 8 پیش فرض سیستم شود دستور های زیر را اجرا کنید
 9. sudo update-alternatives –install “/usr/bin/java” “java” “/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java” 1 
  sudo update-alternatives –install “/usr/bin/javac” “javac” “/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javac” 1 
  sudo update-alternatives –install “/usr/bin/javaws” “javaws” “/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javaws” 1

 10. با دستور زیر دسترسی های مورد نیاز جاوا رو بهش می دهیم
 11. sudo chmod a+x /usr/bin/java
  sudo chmod a+x /usr/bin/javac
  sudo chmod a+x /usr/bin/javaws
  sudo chown -R root:root /usr/lib/jvm/jdk1.8.0

 12. دستور زیر را اجرا می کنیم
 13. sudo update-alternatives –config java

  با اجرای دستور بالا لیستی مثل لیست زیر حواهیم داشت

     There are 3 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

    Selection    Path                                                          Priority     Status
  ————————————————————
    0            /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java   1071      auto mode
    1            /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java   1071      manual mode
  * 2            /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/bin/java                           1           manual mode
    3            /usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java                            1           manual mode

  شماره ی جاوا ۸ رو انتخاب می کنیم و دو تا دستور زیر را همانند دستور بالا اجرا می کنیم

   sudo update-alternatives –config javac
  sudo update-alternatives –config javaws

  تمام شد حالا از کد نویسی با جاوا ۸ لذت ببرید 😉
Advertisements

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.