یک مناظره بی نظیر


جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال اخیر چنین مناظره ای به خودش ندیده بود و به نظر من امروز می تواند یک نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد دو رییس جمهور ۱۶ ساله ایران زیر سوال رفتن و حتی می شود گفت خود آقای خامنه ای هم از این قضیه سود نبرد هیچ ضرر هم کرد
از اونجایی که آقای موسوی انسان کم رو و اروم تری نسیت به احمدی نژاد هست برای همین خوب نتوانست از پس احمدی نژاد بر بیاد البته به جز ۱۲ دقیقه آخر و تا جایی که احمدی نژاد توانست تاخت و تاخت که فکر کنم همین زیاده رویاش اونو تهدید می کنه که به رجایی و رجاییون بپیونده
این مناظره ضرر زیادی داشت برای نظام چون مردم دیگه نمی تونن به کسی از داخل این نظام اعتماد کنند
در روز های آینده دو تا اتفاق می تواند رخ دهد یکی اینکه از طرف رهبری این مناظره ها تعطیل می شوند و یا اینکه روزهای شنبه و دوشنبه هم مناظره های جنجالی تری خواهیم داشت

بازنده: آقای موسوی
در آخر هم قضاوت رو به شما می سپارم که آیا آقای موسوی راست می گفت و یا آقای احمدی نژاد ؟؟؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.